diumenge, 29 d’abril de 2018

El llibre viatger de lletres: Álvaro, Noah, Ekhay i Lola

ÁLVARO


NOAHEKHAYLOLA


1 comentari:

JOC DE LES TAULES DE MULTIPLICAR

Amb aquest joc podeu jugar i practicar amb les TAULES DE MULTIPLICAR: https://www.tablasdemultiplicar.com/buceo-de-numeros.html